KONTEMPLATIVNÍ EXERCIE S JANEM ŠEDIVÝM – Čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého, zkušeného duchovního učitele z Bad Endorfu v SRN. Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, osobní doprovázení lektora. Nejde o úvodní kurzy, předpokládá se zkušenost s modlitbou ticha, ideálně absolvování Úvodu do kontemplace nebo obdobného duchovního cvičení.

Termíny pro rok 2022:

  • 17. – 22. července – Vranov u Brna (přihlašování ještě není spuštěno)

KONTEMPLATIVNÍ EXERCICIE S ELVOU FROUZEM – Vhodné pro ty, kdo se začínají zajímat o praxi kontemplativní (vnitřní) modlitby, i pro ty, kteří hledají prostor k prohloubení své dosavadní zkušenosti. Cvičení probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením.

Kolín – exerciční dům v bývalém jezuitském klášteře (www.kolinskyklaster.org/program). Přihlašování na webu kláštera. Na stránkách kolínského kláštera najdete rovněž další kurzy s tématem kontemplace.

Staré Sedliště – Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení – v tichu, s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého pod vedením Elvy Frouze a Jany Fojtíčkové. Více na www.schole.cz/co-delame/.

Holostřevy  na faře, připravuje se.


KONTEMPLACE V TICHU HOR – Putování Šumavou či Alpami v tichu k setkání s vnitřními i vnějšími krajinami s Elvou Frouzem a Káčou Slabovou. Na podzimní Šumavě v tichu 24.-30.10. jsou ještě 4 volná místa! Veškeré info zde.

KONTEMPLACE U MOŘE

MOŘE V TICHU (Chorvatsko, ostrov Rab) – připravuje se
Kurz kontemplace – cesta do ticha a soustředění v klidu i pohybu na ostrově Rab na konci sezóny uprostřed lidí i na osamělých útesech. Pozvánka zde.


KRAJINA V TICHU – připravuje se na listopad – jednodenní mini-kurz kontemplace, putování v tichu příměstskou krajinou (Praha 6/Lysolaje) doprovází Ivana Dlohošová, cena 350,- Kč. Bližší info zde.

Přihlášky a info na kontemplace@volny.cz


UVEDENÍ DO MEDITACE A KONTEMPLACE – Ekocentrum Loutí (Slapy) 15.-17.10.2021  Kurz je právě obsazen, možnost pozice náhradníka.

Vedou Jitka Stehlíková a Jarka Prokopová. Víkendový kurz bude zaměřen na ztišení se, budeme se učit prožívat vnější i vnitřní mlčení (antarmauna), nalézat v tichu jádro své bytosti, spojení s Celkem.

2 x denně hathajóga, přednášky, zpívání. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kdo rádi meditují nebo se to chtějí naučit.

Více informací: www.isadora.cz


Přihlášky a informace o kursech a setkáních na e-mailové adrese kontemplace@volny.cz, pokud není uvedeno jinak.