KONTEMPLATIVNÍ EXERCIE S JANEM ŠEDIVÝM 2024

Čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého, zkušeného duchovního učitele z Bad Endorfu v SRN. Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, osobní doprovázení lektora. Nejde o úvodní kurzy, předpokládá se zkušenost s modlitbou ticha, ideálně absolvování Úvodu do kontemplace nebo obdobného duchovního cvičení.

Kolínský klášter – 28. května – 2.června 2024 – kurz je obsazen, je možné se přihlásit jako náhradník na  www.kolinskyklaster.org/program

Duchovní centrum Vranov u Brna – 21. – 26. července 2024 – kurz je obsazen, je možná pozice náhradníka. Info na kontemplace@volny.cz


MOŘE A KONTEMPLACE (Chorvatsko, ostrov Rab) 7. – 14. září 2024 

Kurz kontemplace – cesta do ticha a soustředění v klidu i pohybu na ostrově Rab na konci sezóny uprostřed lidí i na osamělých útesech. Poslední volná místa. Pozvánka zde.


KONTEMPLACE V TICHU HOR 

Putování Šumavou či Dolomity v tichu k setkání s vnitřními i vnějšími krajinami s Elvou Frouzem a dalšími doprovázejícími. Pozvánky na www.schole.cz


KRAJINA V TICHU 19. května 2024

Jednodenní mini-kurz kontemplace, putování v tichu příměstskou krajinou (Řivnáč/Levý Hradec) doprovází Ivana Dlohošová. Pozvánka zde.

Přihlášky a info na kontemplace@volny.cz


KONTEMPLATIVNÍ EXERCICIE S ELVOU FROUZEM – Vhodné pro ty, kdo se začínají zajímat o praxi kontemplativní (vnitřní) modlitby, i pro ty, kteří hledají prostor k prohloubení své dosavadní zkušenosti. Cvičení probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením.

Holostřevy – Kurzy kontemplace na faře a v bývalé škole v Holostřevech zaměřené na praxi kontemplace. Zván je každý, kdo chce věnovat plnou pozornost přítomnému okamžiku a Boží přítomnosti v něm. Setkání je určeno jak začátečníkům, tak těm, kteří chtějí prohloubit svoji dosavadní zkušenost. Bude čas především pro tiché meditace, pro cvičení pozornosti v přírodě a při jednoduché fyzické práci, pro osobní rozhovor s doprovázejícím, pro prakticky zaměřené promluvy i pro přebývání o samotě.

Přihlášky a info na www.schole.cz 

Kolín – Exerciční dům v bývalém jezuitském klášteře (www.kolinskyklaster.org/program). Přihlašování na webu kláštera. Na stránkách kolínského kláštera najdete rovněž další kurzy s tématem kontemplace a různými lektory.

Další kurzy se připravují.

 


 
 
 

Přihlášky a informace o kursech a setkáních na e-mailové adrese kontemplace@volny.cz, pokud není uvedeno jinak.