KONTEMPLATIVNÍ EXERCIE S JANEM ŠEDIVÝM 2023

Čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého, zkušeného duchovního učitele z Bad Endorfu v SRN. Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, osobní doprovázení lektora. Nejde o úvodní kurzy, předpokládá se zkušenost s modlitbou ticha, ideálně absolvování Úvodu do kontemplace nebo obdobného duchovního cvičení.

Kolínský klášter 30. května – 4. června 2023 – kurz je obsazen, možnost pozice náhradníka, info na www.kolinskyklaster.org/program

Duchovní centrum Vranov u Brna 23.-28. července 2023 – kurz je obsazen, možnost pozice náhradníka, info na kontemplace@volny.cz


MOŘE A KONTEMPLACE (Chorvatsko, ostrov Rab) 9. – 16. září 2023

Kurz kontemplace – cesta do ticha a soustředění v klidu i pohybu na ostrově Rab na konci sezóny uprostřed lidí i na osamělých útesech. Pozvánka zde.


KONTEMPLACE V TICHU HOR 

Putování Šumavou či Alpami v tichu k setkání s vnitřními i vnějšími krajinami s Elvou Frouzem a Káčou Slabovou. Veškeré informace zde.


KRAJINA V TICHU – připravuje se na březen-duben

Jednodenní mini-kurz kontemplace, putování v tichu příměstskou krajinou (Řivnáč/Levý Hradec) doprovází Ivana Dlohošová. Pro inspiraci pozvánka z loňského jara zde.

Přihlášky a info na kontemplace@volny.cz


KONTEMPLATIVNÍ EXERCICIE S ELVOU FROUZEM – Vhodné pro ty, kdo se začínají zajímat o praxi kontemplativní (vnitřní) modlitby, i pro ty, kteří hledají prostor k prohloubení své dosavadní zkušenosti. Cvičení probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením.

Kolín – Exerciční dům v bývalém jezuitském klášteře (www.kolinskyklaster.org/program). Přihlašování na webu kláštera. Na stránkách kolínského kláštera najdete rovněž další kurzy s tématem kontemplace a různými lektory.

Staré Sedliště – Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení – v tichu, s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého pod vedením Elvy Frouze a Jany Fojtíčkové. Více na www.schole.cz/co-delame/.

Holostřevy – Kurz kontemplace na faře a v bývalé škole v Holostřevech zaměřený na praxi kontemplace. Zván je každý, kdo chce věnovat plnou pozornost přítomnému okamžiku a Boží přítomnosti v něm. Setkání je určeno jak začátečníkům, tak těm, kteří chtějí prohloubit svoji dosavadní zkušenost. Bude čas především pro tiché meditace, pro cvičení pozornosti v přírodě a při jednoduché fyzické práci, pro osobní rozhovor s doprovázejícím, pro prakticky zaměřené promluvy i pro přebývání o samotě.

Další kurzy se připravují.

Přihlášky na elvafrouz@gmail.com.


JÓGA TICHA Uvedení do kontemplace 21. – 23. dubna 2023 Ekocentrum Loutí

Lektorky Jitka Stehlíková (kontemplace) a Jarka Prokopová (jóga). Kurz je určen těm, kteří mají zájem o seznámení, příp. prohloubení svojí meditační praxe vedoucí do stavu kontemplace. Kurz se sestaven a veden v duchu praxe Jana Šedivého. Je vhodný jak pro ty, kdo by s kontemplací rádi začali, aniž by měli zkušenost s jógou, tak i pro delší dobu praktikující jóginy i nejóginy, pro všechny, kdo chtějí prožít víkend v mlčení a hledání cesty do nitra.

Informace a přihlášky: www.isadora.cz, tel. 777 001 025.


 
 

Přihlášky a informace o kursech a setkáních na e-mailové adrese kontemplace@volny.cz, pokud není uvedeno jinak.