KONTEMPLATIVNÍ EXERCIE S JANEM ŠEDIVÝM – Čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého, zkušeného duchovního učitele z Bad Endorfu v SRN. Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, osobní doprovázení lektora. Nejde o úvodní kurzy, předpokládá se zkušenost s modlitbou ticha, ideálně absolvování Úvodu do kontemplace nebo obdobného duchovního cvičení.

Termíny pro rok 2022:

  • 14. – 18. června – Kolínský klášter (ještě jsou poslední volná místa, přihlašování na www.kolinskyklaster.org/program)
  • 17. – 22. července – Vranov u Brna (kurz obsazen, možnost pozice náhradníka)

KRAJINA V TICHU – 23. dubna 2022 – jednodenní mini-kurz kontemplace, putování v tichu příměstskou krajinou (Řivnáč/Levý Hradec) doprovází Ivana Dlohošová. Pozvánka zde.

Přihlášky a info na kontemplace@volny.cz


KONTEMPLACE V TICHU HOR – Putování Šumavou či Alpami v tichu k setkání s vnitřními i vnějšími krajinami s Elvou Frouzem a Káčou Slabovou. Veškeré info zde.

Na obou květnových kurzech jsou poslední volná místa.

KONTEMPLATIVNÍ EXERCICIE S ELVOU FROUZEM – Vhodné pro ty, kdo se začínají zajímat o praxi kontemplativní (vnitřní) modlitby, i pro ty, kteří hledají prostor k prohloubení své dosavadní zkušenosti. Cvičení probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením.

Kolín – Exerciční dům v bývalém jezuitském klášteře (www.kolinskyklaster.org/program). Přihlašování na webu kláštera. Na stránkách kolínského kláštera najdete rovněž další kurzy s tématem kontemplace a různými lektory.

Staré Sedliště – Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení – v tichu, s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého pod vedením Elvy Frouze a Jany Fojtíčkové. Více na www.schole.cz/co-delame/.

Holostřevy – Kurz kontemplace na faře a v bývalé škole v Holostřevech zaměřený na praxi kontemplace. Zván je každý, kdo chce věnovat plnou pozornost přítomnému okamžiku a Boží přítomnosti v něm. Setkání je určeno jak začátečníkům, tak těm, kteří chtějí prohloubit svoji dosavadní zkušenost. Bude čas především pro tiché meditace, pro cvičení pozornosti v přírodě a při jednoduché fyzické práci, pro osobní rozhovor s doprovázejícím, pro prakticky zaměřené promluvy i pro přebývání o samotě.

Další kurzy se připravují.

Přihlášky na elvafrouz@gmail.com.


MOŘE A KONTEMPLACE (Chorvatsko, ostrov Rab) – 10.-17.9. 2022

Kurz kontemplace – cesta do ticha a soustředění v klidu i pohybu na ostrově Rab na konci sezóny uprostřed lidí i na osamělých útesech. Pozvánka zde.


UVEDENÍ DO MEDITACE A KONTEMPLACE – Ekocentrum Loutí (Slapy) – 22.-24.4. 2022

Vedou Jitka Stehlíková a Jarka Prokopová. Víkendový kurz bude zaměřen na ztišení se, budeme se učit prožívat vnější i vnitřní mlčení (antarmauna), nalézat v tichu jádro své bytosti, spojení s Celkem.

2 x denně hathajóga, přednášky, zpívání. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kdo rádi meditují nebo se to chtějí naučit.

Více informací: www.isadora.cz


 
 

Přihlášky a informace o kursech a setkáních na e-mailové adrese kontemplace@volny.cz, pokud není uvedeno jinak.