(Listopad 2015)

Úvodní úvahu tohoto dopisu od Jana Šedivého s názvem »Velké začíná malým« najde čtenář v nepatrně pozměněné podobě v knize tohoto autora O kontemplaci na str. 119—121. Není zde proto uváděn.

Všechen neklid a starosti všedního života
je třeba v hlavě rozptýlit,
a: je třeba neúnavně pracovat,
ne však, abychom otročili touze po penězích,
nýbrž abychom sloužili ostatním.

Jan Kassián


Často se vrchní vrstva vědomí nazývá »Ego«.
Ve skutečnosti nemá však toto Ego substanciální existenci.
Je pouze konceptem; způsobem, jak vyvolat mylnou představu.
Pokud byste někdy dosáhli pravého prožitku sebe samého,
budete toto myšlené Já prožívat na způsob vlny
nebo nádherné záře vaší bytosti.

Koun Yamada


Vědomí ega a zkušenost sjednocení jsou smrtelnými nepřáteli.
Vedle sebe nemohou existovat.
Po dobu mystického prožitku
ztrácí člověk vědomí svého Já.
Mysterium má tak v sobě něco ohrožujícího.
Po nějakou dobu je před ním člověk naplněný úctou
a také strachem.
Jenom pozvolna dochází k hlubší ochotě
se mystériu otevřít.
Vždycky to znamená opuštění Já a jeho představ.

Willigis Jäger


Buď vděčný, že na cestě jsou překážky,
bez nich by se nic nedalo dělat.
Překážky jsou milníky na cestě k pravdě.
Z každého aspektu svého bytí si učiň přítele.

Reshad Feild


Pokud svého přítele přemůžeš násilím,
jeho nepřátelství jenom zesílíš;
Zvítězíš-li však nad ním láskou,
nebudeš později sklízet zahořklost.

Fo sho hing tsan king


Tak zvaná bezmoc jednotlivce
je asi tou nejnebezpečnější iluzí,
kterou člověk může mít.

Joseph Weizenbaum


Marii Mediaville je 75 let a razítkuje pasy.
Dělá to skoro denně, už sedm let.
Každého poutníka na svatojakubské cestě, který ji míjí,
zaznamená čárkovým kódem.
Při práci se nenudí,
dostala se totiž už dávno tam,
kam se mnozí ještě chtějí dostat
– k sobě samé.

Oliver Lück


(překlad Zdeněk Lochovský)