Dopis účastníkům kurzu ve Vranově v červenci 2020

Milí přátelé,
není to dávno, co jsme slavili svátek Ducha Svatého.

Řečtina, jazyk Nového Zákona, používá slovo „pneuma“ což znamená jednak Duch
Svatý a zároveň také vzduch, vítr a dech. Hebrejské „ruach“ má podobný význam
a je ženského rodu. Proto se Duchu Svatému někdy také říká „ženská tvář Boha“.
Tady v Bavorsku, pár kilometrů od nás, je vesnička „Urschalling“ V tamějším kostelíku je známá freska z desátého století, která znázorňuje Boží Trojici. Otec a syn jsou muži
a Duch Svatý je zobrazený jako žena.

Tento Duch je zdroj, z něhož vychází veškerý život. Není možné nějak ho uchopit
ani kontrolovat. Poznáme ho jen podle jeho působení. Vlastnosti Ducha Svatého jsou
přitom zároveň vlastnosti dechu, proudícího vzduchu a větru. Vším proniká, všechno
oživuje, obnovuje, občerstvuje a je také schopen působit jako vichřice a rozvinout
mohutnou sílu, která všechno rozvíří a vynutí si nový začátek.

Slovy „přijď Duchu Svatý“, začínají modlitby svatodušní doby. Kdo tak volá, má
na mysli především hojivou sílu Ducha Svatého: jeho moudrost, sílu a jiné důležité
vlastnosti a dary. Zároveň by si však měl uvědomit: Koho síla Ducha Svatého navštíví,
tam se tento Duch projeví jako v nejvyšší míře nepříjemný host. Stejný Duch, který
přináší lásku a mír, může také velmi nepříjemně narušit všechnu lidskou pohodlnost
a sebespokojenost. Nerespektuje tradované pořádky, ani zaběhané struktury,
ani instituce, které se starají především o sebe samé, a nerespektuje svatostánky
lidského ega.

Oheň a vichřice jako biblický výraz působení Duch Svatého jsou nejobávanější
přírodní síly. Čeho se uchopí, to nenechají, jak to bylo.
Kdo tedy touží po síle Ducha Svatého, ten ať si uvědomí, že tento Duch, aby uchoval
pravdu, nás může velmi rušit. Kdo volá o pomoc Ducha Svatého, ten také volá: změň,
co je ve mně třeba změnit.
Přines čerstvý vzduch, a naruš mě tam, kde je rušení pro mě důležité.
Zbourej ve mně všechno, co překáží tvému působení.
Podobně jako vichřice strhává odumřelé větve a čistí stromy, tak i Duch Svatý
zasahuje do našeho života. Musíme počítat s tím, že si v nás vynutí nový začátek a ten
bude probíhat jinak, než jak si to sami představujeme.

Z tohoto pohledu může být pandemie současné doby nástrojem, který každého z nás
a vůbec celé lidstvo vede k tomu, abychom připustili hlubokou proměnu ve vlastním
nitru, v naší zemi i na celém světě.

V tomto smyslu Vám všem přeji plnost Ducha Svatého a vůbec všechno dobré
pro Vás i pro Vaše blízké a moc Vás všechny zdravím.

Váš
Jan Šedivý