(leden 2017)

V posledním čísle týdeníku »Die Zeit« píše Evelyn Fingerová:

„Tak nepravděpodobné jako letošního roku nebyly Vánoce už dlouho. Poselství míru? Pohádka z Blízkého východu!
V Betlémě se za pozoruhodných okolností narodí chudým rodičům dítě Ježíš, který vpravdě je Boží syn. »Jmenuje se Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti a Vládce pokoje“. Podle Bible byl vyslán, aby nastal »pokoj bez konce«.

Jak víme, Ježíš zůstal svému poslání plně věrný, a to až na kříž. Jak se však můžeme z jeho příkladu poučit v Adventu 2016? Vždyť na berlínském vánočním trhu umírají lidé a na Blízkém východě válka nemá konce. Zapadá pohádkové zaslíbení betlémské hvězdy nějak do reálného světa?

Snad takto: Už v Bibli představovalo nastolení míru nadlidský úkol. V Novém zákoně je celý vánoční příběh je zasazen do prostředí násilí, do běhu událostí musí zasáhnout sám Bůh.

„…Ježíš ztělesňuje možnost míru, přičemž tato možnost překračuje všechno, co se dosud událo.“

(srov. Die Zeit, č. 52/2016, s. 1)

Ano, mír, ale jak to udělat, aby byl? Často se tak ptají lidé, když v rodině panují rozepře a oni nevidí žádné východisko. Tím více je pak otázkou, když se jedná o mír mezi celými národy a náboženstvími.

Nezapomenutelnou pro mě zůstane jedna příhoda z dětského pokojíku. Když byly naše tři děti ještě malé a v novinách psali o válce kdesi ve světě, chtěly děti vědět, kdo proti komu bojuje a kdo jsou ti dobří. Snažil jsem se jim vysvětlit, že válka je vždycky něčím zlým a že jen tak se nedá hovořit o těch hodných a o těch zlých. Naše tehdy sedmiletá dcera na to řekla: „Rozumím, pak ti hodní střílejí tak dlouho, dokud se nestanou těmi zlými.“ Je možné tragiku války vystihnout lépe?

Jak je tedy mír vůbec možný? Opravdový mír je ve skutečnosti nadlidským úkolem. Je zapotřebí jiné síly, která převezme vedení, aby se mír opravdu stal skutečností. Tato síla vyvěrá z božského základu, nepochází z rozumového přemítání, volního úsilí, ani z lidského ega.

Velkým omylem by bylo domnívat se, že božský základ je domovem někde ve vzdáleném nebi a dosažitelný jaž po smrti. Božský základ, jak říká Mistr Eckhart, se nachází v každém člověku — tady žije a tady může být objeven. Odtud působí a odtud proměňuje jednotlivého člověka, jeho bezprostřední okolí a přináší do světa pokoj. Narození dítěte v Betlémě naznačuje nový začátek, který vždycky je možný. Připomíná nám, že dokonce to, co je nepředstavitelné, je možné. Skutečný mír tak opravdu nastat může — všemu navzdory.

Jan Šedivý


»Mír začíná v tobě, tam kde zrovna jsi.«
Je tak snadné, prstem ukázat na jiného.
Když nastal spor, jsou viníky vždycky ti druzí.
»To oni se mají změnit!«
Pro ně jsi ale Ty ten jiný!
Pokud všichni budou takto uvažovat, nic se nezmění.
Jestliže svým prstem směřuješ na druhé, ukaž na sebe třemi prsty.

Frère Roger Schütz


Vnitřní pokoj je něčím docela jiným než spokojenost.
Vnitřní pokoj je světlo,
které nám dává uprostřed naší nouze a naší hříšnosti
ponětí o lásce zahrnující celou zemi.

Luise Rinserová


Klid a pokoj

Často se mě ptají přátelé, jak to dělám, že jsem tak klidný a šťastný. Odpovídám na to: Můj duch je takový. S pokojným duchem je možné být šťastný za každé situace a těšit se klidu i v tom nejrušnějším prostředí.

Neklidný duch se naproti tomu nedokáže soustředit ani na místě plném harmonie. Jenom Duch nám umožní najít vnitřní pokoj a svět kolem sebe pozitivně ovlivňovat. Právě v době jako je ta naše, je touha po vnitřním pokoji prostřednictvím myšlenek a kultivace ducha důležitější než kdy jindy. Cesta do nitra je cestou skutečného soucitu. Jenom tímto způsobem se z těch, kdo jsou znesváření, mohou stát přátelé. Jenom tak přispíváme ke zlidštění této doby a aktivně spoluutváříme mír ve světě.

Dalai Lama


[přel. Z. Lochovský]