Kontemplace je cesta do nitra ve stopách křesťanských mystiků. Pojem sám pochází z řeckého theoria, což znamená dívat se, nazírat. Pro Řeky byla kontemplace původně cestou k hlubšímu poznání. Cvičení spočívalo v tom, že se soustředili na něco nepředmětného a setrvali u toho, aby pronikli do hloubky bytí. Pro křesťany hlubší poznání vždy znamenalo hlubší poznání Boha. Contemplatio je latinským překladem slova theoria. Kontemplace se křesťanům stala cestou modlitby, která vede k hlubšímu poznání Boží skutečnosti ve vlastním nitru. Jejím vrcholem je sjednocení s Bohem (unio mystica).

Dnes je kontemplace praktikována také jako cesta rozvoje lidské osobnosti. Ve svém nitru se setkáváme s duchovní silou, která nás uzdravuje, proměňuje a vede k plné pravdě našeho života.

Plodnost kontemplace máme zakoušet v praxi našeho všedního života. Na něm se ukazuje, nakolik hloubka modlitby, vnitřní uvolnění a osvobození, radost, uzdravování ran minulosti a Boží přítomnost pronikají do každodenní reality.