Pravidelná setkání


VEČERNÍ MEDITACE U SALVÁTORA PRAHA – STARÉ MĚSTO – Celý akademický rok se každé úterý konají pravidelná setkání v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu. Začíná se přibližně ve 19:00 po skončení mše (nejpozději 19:15). Na programu jsou dvě sezení tiché meditace po 25 minutách, mezitím meditační chůze. Jedná se o otevřenou skupinu, všichni jsou zváni.

Vzhledem k aktuální situaci sledujte stránky www.farnostsalvator.cz


SETKÁNÍ S KONTEMPLACÍ V PRAZE – KOŠÍŘÍCH –  Celodenní setkání, která se konají v klášteře Karmelitek, Jinonická 22. Meditační sezení, meditační chůze, zpěv, četba apod. Pro zájemce Úvod do Kontemplace. Další setkání se připravuje na 17.10. 2021. Přihlašování na e-mailové adrese kontemplace@volny.cz


PLZEŇSKÁ KONTEMPLATIVNÍ SKUPINA – Otevřená skupina, které se schází ke společnému mlčení a krátkému sdílení. Každou středu od 19:00 do 21:00 v „Domečku“ bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň – Lochotín

Doprovázejí Elva Frouz a Jarek Veselák


SETKÁVÁNÍ VE ZLÍNĚ – Večerní setkání ve Zlíně byla po nucené přestávce obnovena 21. 9. 2020. Pokud to situace dovolí, budeme se opět scházet v evangeickém kostele každé 3. pondělí v měsíci od 18:00 do 19:30. Zájemci, pište na e-mail: radana.vanova@gmail.com nebo se ozvěte na telefon: 607 993 816.


KONTEMPLACE V OTROKOVICÍCH – Charitní dům sv. Anežky. Setkání v tamní kapli, vždy první sobotu v měsíci. Kontemplace od 8.30 do 15 hodin. Jste srdečně zváni. Pro nové zájemce kontakt: Radana Váňová, tel. 607 993 816.


KONTEMPLACE V OLOMOUCI – Již druhým rokem probíhají kontemplativní večery pod vedením studentského kněze Jana Regnera a terapeuta Leoše Zatloukala v Olomouci. Konají se každý čtvrtek od 20.30 v centru Dalet (Kubíčkova 19). Vhodné i pro začátečníky.

Více info zde.

KONTEMPLACE V BRANDÝSE NAD LABEM – Kontemplativní setkání v Brandýse pod vedením Ivany Adámkové, každý lichý čtvrtek. Více info v letáku.

Korona info: Setkání probíhají online v úterý ve 20:30 a v pátek v 8:00. Kdo by se chtěl přidat, ať napíše na e-mail ivana.boleslav@gmail.com, bude mu zaslán odkaz.


KONTEMPLACE V KRYPTĚ PRAHA – VINOHRADY –  Pravidelné kontemplace od 16. září každý čtvrtek od 20:00 v kryptě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Další informace v letáku.

Předtím máte možnost každé druhé úterý od 21. září navštívit seminář o duchovním životě a kontemplaci od 19:00.

Veškeré údaje o termínech pravidelných akcí včetně exercicií a aktualit naleznete na www.kontemplacevkrypte.cz.


Přihlášky a informace o kursech a setkáních na e-mailové adrese kontemplace@volny.cz