Prezenční kurzy jsou odloženy na lepší časy, sledujte info. Zato nabízíme online novinku – Kurz kontemplace na doma.

KURZ KONTEMPLACE NA DOMA – 29. – 31. ledna 2021 (pátek večer – neděle odpoledne)
Srdečně zveme ke kurzu kontemplace – kontemplativním duchovním cvičením, které bude možné absolvovat v bezpečí domova nebo jiného útulného místa.
Vhodné jak pro první uvedení na cestu kontemplace, tak pro prohloubení Vaší dosavadní praxe. Kurz povede Robert Elva Frouz, jáhen a duchovní průvodce.

Každý den bude obsahovat:
– Tři bloky meditace (s praktickými doporučeními k jejímu provádění)
– Promluvu doprovázejícího
– Bohoslužbu slova pro zájemce
– Možnost osobního rozhovoru s doprovázejícím (skype, zoom či telefon)

Promluvy budou vysílány online v předem ohlášeném čase. Zároveň budou natočeny pro pozdější přehrání kdykoli.
Čas a technický způsob osobních rozhovorů budeme domlouvat individuálně.
Doprovázející bude po celou dobu kurzu plně k dispozici.

Těšíme se,
Komunita Noe a Scholé z. s.
Účastnický poplatek: 900, – Kč
Přihlášky na komunita@komunitanoe.cz

KONTEMPLATIVNÍ EXERCIE S JANEM ŠEDIVÝM – Čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého, zkušeného duchovního učitele z Bad Endorfu v SRN. Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, osobní doprovázení lektora. Nejde o úvodní kursy, předpokládá se zkušenost s modlitbou ticha, ideálně absolvování Úvodu do kontemplace nebo obdobného duchovního cvičení.

Termíny pro rok 2021:
16.-21. března 2021 Bratislava. Odložený kurz z roku 2020. Info: duchovneaktivity@centrumsalvator.sk

18. – 23. července 2021 Vranov u Brna (kurz plně obsazen, možnost pozice náhradníka)

Podzimní termín v Kolíně sledujte na www.kolinskyklaster.org


KONTEMPLATIVNÍ EXERCICIE S ELVOU FROUZEM – Vhodné pro ty, kdo se začínají zajímat o praxi kontemplativní(vnitřní) modlitby, i pro ty, kteří hledají prostor k prohloubení své dosavadní zkušenosti. Cvičení probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením.

Kolín – exerciční dům v bývalém jezuitském klášteře (www.kolinskyklaster.org/program). Přihlašování na webu kláštera. Na stránkách kolínského kláštera najdete rovněž další kurzy s tématem kontemplace.

Staré Sedliště – Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení – v tichu, s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého pod vedením Elvy Frouze a Jany Fojtíčkové. Více na www.schole.cz/co-delame/.

Holostřevy  na faře, připravuje se.


KONTEMPLACE V TICHU HOR – Putování Šumavou či Alpami v tichu k setkání s vnitřními i vnějšími krajinami s Elvou Frouzem a Káčou Slabovou. Veškeré info zde.

KONTEMPLACE U MOŘE

MOŘE V TICHU (Chorvatsko, ostrov Rab) 11. – 18. září 2021
Kurz kontemplace – cesta do ticha a soustředění v klidu i pohybu na ostrově Rab na konci sezóny uprostřed lidí i na osamělých útesech. Pozvánka zde.


 UVEDENÍ DO MEDITACE A KONTEMPLACE – Ekocentrum Loutí (Slapy), připravuje se

Vedou Jitka Stehlíková a Jarka Prokopová. Víkendový kurz bude zaměřen na ztišení se, budeme se učit prožívat vnější i vnitřní mlčení (antarmauna), nalézat v tichu jádro své bytosti, spojení s Celkem.

2 x denně hathajóga, přednášky, zpívání. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kdo rádi meditují nebo se to chtějí naučit.

Více informací: www.isadora.cz


Přihlášky a informace o kursech a setkáních na e-mailové adrese kontemplace@volny.cz