Prezenční kurzy jsou odloženy na lepší časy, sledujte info. 

KURZ KONTEMPLACE NA DOMA (ONLINE) – úterý 20. dubna 2021 
Vhodné jak pro první uvedení na cestu kontemplace, tak pro prohloubení Vaší dosavadní praxe. Kurz povede Robert Elva Frouz, jáhen a duchovní průvodce. Cena 500,- Kč, kapacita 10 účastníků.

Přihlášky a informace na kurzy@schole.cz


KONTEMPLATIVNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ (ONLINE) 22. – 25. dubna

S Elvou Frouzem a Janou Fojtíčkovou, cena 1500,- Kč, kapacita 22 účastníků.

Přihlášky a informace na kurzy@schole.cz


KRAJINA V TICHU – sobota 24.dubna – jednodenní mini-kurz kontemplace, putování v tichu příměstskou krajinou (Praha 6/Lysolaje-Únětice) doprovází Ivana Dlohošová, cena 400,- Kč. Bližší info zde.

Přihlášky a info na kontemplace@volny.cz


KONTEMPLATIVNÍ EXERCIE S JANEM ŠEDIVÝM – Čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého, zkušeného duchovního učitele z Bad Endorfu v SRN. Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, osobní doprovázení lektora. Nejde o úvodní kursy, předpokládá se zkušenost s modlitbou ticha, ideálně absolvování Úvodu do kontemplace nebo obdobného duchovního cvičení.

Termíny pro rok 2021:

18. – 23. července 2021 – Vranov u Brna (KURZ OBSAZEN, možnost pozice náhradníka)

19. – 25. září – Kolín, přihlašování ještě nebylo spuštěno, sledujte na www.kolinskyklaster.org


KONTEMPLATIVNÍ EXERCICIE S ELVOU FROUZEM – Vhodné pro ty, kdo se začínají zajímat o praxi kontemplativní (vnitřní) modlitby, i pro ty, kteří hledají prostor k prohloubení své dosavadní zkušenosti. Cvičení probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením.

Kolín – exerciční dům v bývalém jezuitském klášteře (www.kolinskyklaster.org/program). Přihlašování na webu kláštera. Na stránkách kolínského kláštera najdete rovněž další kurzy s tématem kontemplace.

Staré Sedliště – Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení – v tichu, s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého pod vedením Elvy Frouze a Jany Fojtíčkové. Více na www.schole.cz/co-delame/.

Holostřevy  na faře, připravuje se.


KONTEMPLACE V TICHU HOR – Putování Šumavou či Alpami v tichu k setkání s vnitřními i vnějšími krajinami s Elvou Frouzem a Káčou Slabovou. Veškeré info zde.

KONTEMPLACE U MOŘE

MOŘE V TICHU (Chorvatsko, ostrov Rab) 11. – 18. září 2021
Kurz kontemplace – cesta do ticha a soustředění v klidu i pohybu na ostrově Rab na konci sezóny uprostřed lidí i na osamělých útesech. Pozvánka zde.


 UVEDENÍ DO MEDITACE A KONTEMPLACE – Ekocentrum Loutí (Slapy), připravuje se

Vedou Jitka Stehlíková a Jarka Prokopová. Víkendový kurz bude zaměřen na ztišení se, budeme se učit prožívat vnější i vnitřní mlčení (antarmauna), nalézat v tichu jádro své bytosti, spojení s Celkem.

2 x denně hathajóga, přednášky, zpívání. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kdo rádi meditují nebo se to chtějí naučit.

Více informací: www.isadora.cz


Přihlášky a informace o kursech a setkáních na e-mailové adrese kontemplace@volny.cz, pokud není uvedeno jinak.