Dopis ke kontemplaci – Září 2017
Dopis ke kontemplaci – Duben 2017
Dopis ke kontemplaci – Velikonoce 2017
Dopis ke kontemplaci – Mír – jak je možný?
Dopis ke kontemplaci – Cesta zkušenosti
Dopis ke kontemplaci – Jakým duchem se necháme vést?
Dopis ke kontemplaci – Povolání ke vzkříšení
Dopis ke kontemplaci – Jsou, nebo nejsou duchovní lidé vážní?
Dopis ke kontemplaci – Slovo z ticha
Dopis ke kontemplaci – Vědomí zkušenosti
Dopis ke kontemplaci – Velké začíná malým
Dopis ke kontemplaci – Proč to děláme?
Dopis ke kontemplaci – Velikonoce 2015
Dopis ke kontemplaci – Kde zůstala radost?
Dopis ke kontemplaci – Nehroutit se, ale růst
Dopis ke kontemplaci – Advent 2014