Říjen 2018
Velikonce 2018
Vděčnost
Leden 2018
Září 2017
Duben 2017
Velikonoce 2017
Mír – jak je možný?
Cesta zkušenosti
Jakým duchem se necháme vést?
Povolání ke vzkříšení
Jsou, nebo nejsou duchovní lidé vážní?
Slovo z ticha
Vědomí zkušenosti
Velké začíná malým
Proč to děláme?
Velikonoce 2015
Kde zůstala radost?
Nehroutit se, ale růst
Advent 2014