Pravidelná setkání jsou odložena na lepší časy, sledujte info.


VEČERNÍ MEDITACE U SALVÁTORA PRAHA – STARÉ MĚSTO – Celý akademický rok se každé úterý konají pravidelná setkání v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu. Začíná se přibližně ve 19:00 po skončení mše (nejpozději 19:15). Na programu jsou dvě sezení tiché meditace po 25 minutách, mezitím meditační chůze. Jedná se o otevřenou skupinu, všichni jsou zváni.

Vzhledem k aktuální situaci sledujte stránky www.farnostsalvator.cz


SETKÁNÍ S KONTEMPLACÍ V PRAZE – KOŠÍŘÍCH –  Celodenní setkání, která se konají v klášteře Karmelitek, Jinonická 22. Meditační sezení, meditační chůze, zpěv, četba apod. Pro zájemce Úvod do Kontemplace. Další setkání se připravuje na 4. října (vzhledem k situaci bude počet účastníků omezen).


PLZEŇSKÁ KONTEMPLATIVNÍ SKUPINA – Otevřená skupina, které se schází ke společnému mlčení a krátkému sdílení. Každou středu od 19:00 do 21:00 v „Domečku“ bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň – Lochotín

Doprovázejí Elva Frouz a Jarek Veselák


SETKÁVÁNÍ VE ZLÍNĚ – Večerní setkání ve Zlíně byla po nucené přestávce obnovena 21. 9. 2020. Pokud to situace dovolí, budeme se opět scházet v evangeickém kostele každé 3. pondělí v měsíci od 18:00 do 19:30. Zájemci, pište na e-mail: radana.vanova@gmail.com nebo se ozvěte na telefon: 607 993 816.


KONTEMPLACE V OTROKOVICÍCH – Charitní dům sv. Anežky. Setkání v tamní kapli, vždy první sobotu v měsíci. Kontemplace od 8.30 do 15 hodin. Jste srdečně zváni. Pro nové zájemce kontakt: Radana Váňová, tel. 607 993 816.


KONTEMPLACE V OLOMOUCI – Již druhým rokem probíhají kontemplativní večery pod vedením studentského kněze Jana Regnera a terapeuta Leoše Zatloukala v Olomouci. Konají se každý čtvrtek od 20.30 v centru Dalet (Kubíčkova 19). Vhodné i pro začátečníky.

Více info zde.

KONTEMPLACE V BRANDÝSE NAD LABEM – Kontemplativní setkání v Brandýse pod vedením Ivany Adámkové, každý lichý čtvrtek. Více info v letáku.

Korona info: Setkání probíhají online v úterý ve 20:30 a v pátek v 8:00. Kdo by se chtěl přidat, ať napíše na e-mail ivana.boleslav@gmail.com, bude mu zaslán odkaz.


 KONTEMPLACE V KRYPTĚ PRAHA – VINOHRADY –  Pravidelné kontemplace od 7. září každé pondělí od 19:00 a čtvrtek od 20:00 v kryptě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Další informace v letáku.

Předtím máte možnost každý druhý čtvrtek od 17. září navštívit seminář o duchovním životě a kontemplaci od 19:00. Pozvánka zde.

Případné změny naleznete ve farním zpravodaji (http://srdcepane.cz/farni-zpravy/) nebo na Facebooku na stránce Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně (https://www.facebook.com/farnostNSP).


Přihlášky a informace o kursech a setkáních na e-mailové adrese kontemplace@volny.cz