DNY PRO KONTEMPLACI V HORNÍ BLATNÉ –  konají se o víkendu 24. – 26. listopadu 2017 na faře v Horní Blatné. Jde o dny v Tichu, kterými provází jáhen Elva Frouz.
Plakátek se všemi potřebnými informacemi zde.
 
Hlásit se můžete do 20. listopadu na e-mail elvaf@volny.cz.

KONTEMPLATIVNÍ EXERCIE S JANEM ŠEDIVÝM – Čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého, zkušeného duchovního učitele z Bad Endorfu v SRN. Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, osobní doprovázení lektora. Nejde o úvodní kursy, předpokládá se zkušenost s modlitbou ticha, ideálně absolvování Úvodu do kontemplace nebo obdobného duchovního cvičení.

Termíny pro rok 2018 jsou 3. – 8. dubna a 22. – 28. července. Oba kurzy se konají ve Vranově u Brna. Přihlašování spuštěno.


SETKÁNÍ S KONTEMPLACÍ V KOŠÍŘÍCH –  Celodenní setkání, která se konají v klášteře Karmelitek, Jinonická 22. Meditační sezení, meditační chůze, zpěv, četba apod. Pro zájemce Úvod do Kontemplace.

Další setkání se připravuje na 26. listopadu 2017. OBSAZENO


KONTEMPLACE V TICHU HOR – Putování Šumavou či Alpami v tichu k setkání s vnitřními i vnějšími krajinami s Elvou Frouzem a Káčou Slabovou. Veškeré info zde.


KONTEMPLACE U MOŘE  CHORVATSKO, OSTROV RAB

MOŘE V TICHU 31.8. – 9.9.2018
Experiment – hledání ticha a soustředění v klidu i pohybu na ostrově Rab na konci sezóny uprostřed lidí i na osamělých útesech, vše potřebné najdete zde.

HLAS JAKO LETÍCÍ PTÁK 15. – 24.6.2018
Pobyt s prvky meditace (ranní sezení a meditační cvičení) a s odpoledními hlasovými dílnami (práce s hlasem, emocemi, sebevyjádřením – cesta do středu zase jinými prostředky), vše potřebné najdete zde.


KONTEMPLATIVNÍ EXERCICIE S ELVOU FROUZEM – Vhodné pro ty, kdo se začínají zajímat o praxi kontemplativní(vnitřní) modlitby, i pro ty, kteří hledají prostor k prohloubení své dosavadní zkušenosti. Cvičení probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením.

Kolín – exerciční dům v bývalém jezuitském klášteře (na www.kolinskyklaster.org). Samostatné pokojíky s vlastním sociálním zařízením, až pro 30 účastníků).

Holostřevy  na faře, připravuje se.

Přihlášky na elvaf@volny.cz


SETKÁVÁNÍ ŽEN – Pravidelné setkávání věnované kontemplaci, sdílení a četbě textů karmelitánské tradice. Veškeré info zde.


VEČERNÍ MEDITACE U SALVÁTORA – Celý akademický rok se každé úterý konají pravidelná setkání v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu. Začíná se přibližně ve 20:15 po skončení mše. Na programu jsou dvě sezení tiché meditace po 25 minutách, mezitím meditační chůze. Jedná se o otevřenou skupinu, všichni jsou zváni.


KONTEMPLACE V KRYPTĚ –  Pravidelné kontemplace od 14. září každý čtvrtek od 20:00 v kryptě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Další informace v letáku.

Předtím máte možnost každý lichý čtvrtek navštívit seminář o duchovním životě a kontemplaci. Pozvánka zde.


PLZEŇSKÁ KONTEMPLATIVNÍ SKUPINA – Otevřená skupina, které se schází ke společnému mlčení a krátkému sdílení. Každou středu od 19:00 do 21:00 v „Domečku“ bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň – Lochotín

Doprovázejí Elva Frouz a Jarek Veselák


KONTEMPLACE V OTROKOVICÍCH – Charitní dům sv. Anežky. Setkání v tamní kapli, vždy první sobotu v měsíci. Kontemplace od 8.30 do 15 hodin. Jste srdečně zváni. Pro nové zájemce kontakt: Radana Váňová, tel. 607 993 816.


Přihlášky a informace o kursech a setkáních na e-mailové adrese kontemplace@volny.cz