KONTEMPLATIVNÍ EXERCIE S JANEM ŠEDIVÝM – Čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého, zkušeného duchovního učitele z Bad Endorfu v SRN. Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, osobní doprovázení lektora. Nejde o úvodní kursy, předpokládá se zkušenost s modlitbou ticha, ideálně absolvování Úvodu do kontemplace nebo obdobného duchovního cvičení.

Termíny pro rok 2019: 14. – 19. července Vranov u Brna – poslední volná místa

Kurz na přelomu zaří a října v Kolíně – kompletně obsazeno včetně listiny náhradníků.


SETKÁVÁNÍ VE ZLÍNĚ – Nová večerní setkání v evangelickém kostele ve Zlíně budou pokračovat 25.3. 2019 v 18:00 h (konec cca 19:30 h). Poté pravděpodobně každých 14 dní. Zájemci pište předem na e-mail radana.vanova@gmail.com, jelikož výjimky z termínů nejsou vyloučeny. Pozvánka na setkání zde.

SETKÁNÍ S KONTEMPLACÍ V KOŠÍŘÍCH –  Celodenní setkání, která se konají v klášteře Karmelitek, Jinonická 22. Meditační sezení, meditační chůze, zpěv, četba apod. Pro zájemce Úvod do Kontemplace.

Další setkání se chystá na říjen 2019.


KONTEMPLACE V TICHU HOR – Putování Šumavou či Alpami v tichu k setkání s vnitřními i vnějšími krajinami s Elvou Frouzem a Káčou Slabovou. Veškeré info zde.


KONTEMPLACE U MOŘE

MOŘE V TICHU 31. srpna – 7. září 2019 (Chorvatsko, ostrov Rab)
Kurz kontemplace – cesta do ticha a soustředění v klidu i pohybu na ostrově Rab na konci sezóny uprostřed lidí i na osamělých útesech, vše potřebné najdete zde.

RAB V 5ti PROMĚNÁCH 15. – 22. června 2019 (Chorvatsko, ostrov Rab)
Pobyt s prvky meditace (ranní sezení a meditační cvičení) a s odpoledním pohybovým programem v rytmu pěti elementů (cesta do středu zase jinými prostředky), vše potřebné najdete zde.

ISCHIA V OBRAZECH A POHYBU 27. září – 6. října 2019 (Jižní Itálie, ostrov Ischia)
Rovněž pobyt s prvky meditace (ranní sezení a meditační cvičení), k tomu kurz malování akvarelem a podvečerní energetická cvičení, základní informace najdete zde.


KONTEMPLATIVNÍ EXERCICIE S ELVOU FROUZEM – Vhodné pro ty, kdo se začínají zajímat o praxi kontemplativní(vnitřní) modlitby, i pro ty, kteří hledají prostor k prohloubení své dosavadní zkušenosti. Cvičení probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením.

Kolín – 24. – 28. července 2019, exerciční dům v bývalém jezuitském klášteře. Samostatné pokojíky s vlastním sociálním zařízením, až pro 30 účastníků. (www.kolinskyklaster.org)

Holostřevy  na faře, připravuje se.

Přihlášky na elvaf@volny.cz


UVEDENÍ DO MEDITACE A KONTEMPLACE – 11. – 13. října 2019, Ekocentrum Loutí (Slapy)

Kurs je určen těm, kteří mají zájem o seznámení a prohloubení svojí meditační praxe. Je vhodný jak pro ty, kdo již delší dobu praktikují jógu a chtěli by vystoupat do vyšších stupňů osmidílné cesty jógy (aštangajóga), tak i pro ty, kdo nemají žádnou zkušenost s jógou a chtějí s ní začít a láká je hlavně její duchovní rozměr. Účastnit se mohou i ti, kdo jógu nepraktikují a nehodlají ji praktikovat, ale chtějí se naučit meditovat a kontemplovat. Těžištěm setkání bude nastolené ticho.

Více informací: www.isadora.cz


SETKÁVÁNÍ ŽEN – Pravidelné setkávání věnované kontemplaci, sdílení a četbě textů karmelitánské tradice. Veškeré info zde.


VEČERNÍ MEDITACE U SALVÁTORA – Celý akademický rok se každé úterý konají pravidelná setkání v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu. Začíná se přibližně ve 19:00 po skončení mše (nejpozději 19:15). Na programu jsou dvě sezení tiché meditace po 25 minutách, mezitím meditační chůze. Jedná se o otevřenou skupinu, všichni jsou zváni.


KONTEMPLACE V KRYPTĚ –  Pravidelné kontemplace od 13. září každý čtvrtek od 20:00 v kryptě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Další informace v letáku.

Předtím máte možnost každý lichý čtvrtek navštívit seminář o duchovním životě a kontemplaci. Ty začínají 4. října. Pozvánka zde.

Případné změny naleznete ve farním zpravodaji (http://srdcepane.cz/farni-zpravy/ nebo na Facebooku ve skupině „dialog spiritualit“). Na Facebooku najdete také konkrétní témata semináře.


PLZEŇSKÁ KONTEMPLATIVNÍ SKUPINA – Otevřená skupina, které se schází ke společnému mlčení a krátkému sdílení. Každou středu od 19:00 do 21:00 v „Domečku“ bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň – Lochotín

Doprovázejí Elva Frouz a Jarek Veselák


KONTEMPLACE V OTROKOVICÍCH – Charitní dům sv. Anežky. Setkání v tamní kapli, vždy první sobotu v měsíci. Kontemplace od 8.30 do 15 hodin. Jste srdečně zváni. Pro nové zájemce kontakt: Radana Váňová, tel. 607 993 816.


Přihlášky a informace o kursech a setkáních na e-mailové adrese kontemplace@volny.cz