SETKÁNÍ S KONTEMPLACÍ V KOŠÍŘÍCH –  Celodenní setkání, která se konají v klášteře Karmelitek, Jinonická 22. Meditační sezení, meditační chůze, zpěv, četba apod. Pro zájemce Úvod do Kontemplace. Další setkání se připravuje.


KONTEMPLATIVNÍ EXERCIE S JANEM ŠEDIVÝM – Čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého, zkušeného duchovního učitele z Bad Endorfu v SRN. Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, osobní doprovázení lektora. Nejde o úvodní kursy, předpokládá se zkušenost s modlitbou ticha, ideálně absolvování Úvodu do kontemplace nebo obdobného duchovního cvičení.

12. – 17. července 2020 Vranov u Brna – volná místa (Jan osobně do Vranova nepřijede kvůli koronavirové krizi, zastoupí ho samozřejmě lidé, kteří kurz povedou v duchu Janovy školy)

5.-10. května 2020 Bratislava. Kurz obsazen. Info: duchovneaktivity@centrumsalvator.sk

Kurz na přelomu září a října 2020  – místo i termín v jednání.


KONTEMPLACE V BRANDÝSE NAD LABEM – Kontemplativní setkání v Brandýse pod vedením Ivany Adámkové, každý lichý čtvrtek. Více info v letáku.


KONTEMPLACE V TICHU HOR – Putování Šumavou či Alpami v tichu k setkání s vnitřními i vnějšími krajinami s Elvou Frouzem a Káčou Slabovou. Veškeré info zde.

KONTEMPLATIVNÍ EXERCICIE S ELVOU FROUZEM – Vhodné pro ty, kdo se začínají zajímat o praxi kontemplativní(vnitřní) modlitby, i pro ty, kteří hledají prostor k prohloubení své dosavadní zkušenosti. Cvičení probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením.

Kolín – exerciční dům v bývalém jezuitském klášteře (www.kolinskyklaster.org). Termín 11. – 16. 8 2020. Kurz je obsazen, možno zapsat se na pozici náhradníka.

Holostřevy  na faře, připravuje se.

Přihlášky na elvaf@volny.cz


UVEDENÍ DO MEDITACE A KONTEMPLACE – Ekocentrum Loutí (Slapy), kurz se uskuteční v podzimním čase

Vedou Jitka Stehlíková a Jarka Prokopová. Víkendový kurz bude zaměřen na ztišení se, budeme se učit prožívat vnější i vnitřní mlčení (antarmauna), nalézat v tichu jádro své bytosti, spojení s Celkem.

2 x denně hathajóga, přednášky, zpívání. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kdo rádi meditují nebo se to chtějí naučit.

Více informací: www.isadora.cz


KONTEMPLACE U MOŘE

MOŘE V TICHU 29. srpna – 5. září 2020 (Chorvatsko, ostrov Rab)
Kurz kontemplace – cesta do ticha a soustředění v klidu i pohybu na ostrově Rab na konci sezóny uprostřed lidí i na osamělých útesech. Pozvánka k nahlédnutí zde.

HLAS JAKO LETÍCÍ PTÁK 22. – 29. srpna 2020 (Chorvatsko, ostrov Rab)
Pobyt s prvky meditace (ranní sezení a meditační cvičení) a s odpoledními hlasovými dílnami (cesta do středu zase jinými prostředky). Leták zde.

ISCHIA V OBRAZECH A POHYBU 2. – 9. 5. a 26. 9. – 3. 10. 2020 (Jižní Itálie, ostrov Ischia)
Rovněž pobyt s prvky meditace (ranní sezení a meditační cvičení), k tomu kurz malování akvarelem a podvečerní energetická cvičení. Letáky budou záhy.


VEČERNÍ MEDITACE U SALVÁTORA – Celý akademický rok se každé úterý konají pravidelná setkání v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu. Začíná se přibližně ve 19:00 po skončení mše (nejpozději 19:15). Na programu jsou dvě sezení tiché meditace po 25 minutách, mezitím meditační chůze. Jedná se o otevřenou skupinu, všichni jsou zváni.

PLZEŇSKÁ KONTEMPLATIVNÍ SKUPINA – Otevřená skupina, které se schází ke společnému mlčení a krátkému sdílení. Každou středu od 19:00 do 21:00 v „Domečku“ bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň – Lochotín

Doprovázejí Elva Frouz a Jarek Veselák


KONTEMPLACE V OTROKOVICÍCH – Charitní dům sv. Anežky. Setkání v tamní kapli, vždy první sobotu v měsíci. Kontemplace od 8.30 do 15 hodin. Jste srdečně zváni. Pro nové zájemce kontakt: Radana Váňová, tel. 607 993 816.


SETKÁVÁNÍ VE ZLÍNĚ – Večerní setkání ve Zlíně budou pokračovat od 14. 10. 2019 v 18:15 h (konec cca 19:30 h). Poté pravděpodobně každých 14 dní. Zájemci pište předem na e-mail radana.vanova@gmail.com, jelikož výjimky z termínů nejsou vyloučeny.

Více v pozvánce.

Kontemplace v Olomouci – Již druhým rokem probíhají kontemplativní večery pod vedením studentského kněze Jana Regnera a terapeuta Leoše Zatloukala v Olomouci. Konají se každý čtvrtek od 20.30 v centru Dalet (Kubíčkova 19). Vhodné i pro začátečníky.

Více info zde.

KONTEMPLACE V KRYPTĚ –  Pravidelné kontemplace od 12. září každý čtvrtek od 20:00 v kryptě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Další informace v letáku.

Předtím máte možnost každý lichý čtvrtek navštívit seminář o duchovním životě a kontemplaci od 19:00. Pozvánka zde.

Případné změny naleznete ve farním zpravodaji (http://srdcepane.cz/farni-zpravy/ nebo na Facebooku ve skupině „dialog spiritualit“). Na Facebooku najdete také konkrétní témata semináře.


Přihlášky a informace o kursech a setkáních na e-mailové adrese kontemplace@volny.cz